ŠH – Kapitola 4

PŘÍPRAVA K MODLITBĚ. MINJAN A SYNAGOGA 1. Modlitbou předstupujeme před B~ha, Krále králů a musíme se na toto setkání připravit, jak říká prorok: „Připrav se, Izraeli, na setkání se svým B~hem.“ (Am 4:12). Předstoupit před B~ha vyžaduje přípravu a soustředěnost. Read More …