ŠH – Kapitola 7

RANNÍ BOHOSLUŽBA ~ ŠACHARIT 1. Před šacharitem si muži berou na sebe talit a tefilin. Všechny příslušné texty jsou v sidurech. Význam modlitby 2. Na počátku dne člověk pozvedá tvář k nebi, aby vzdal díky svému Otci za všechnu Jeho Read More …

ŠH – Kapitola 4

PŘÍPRAVA K MODLITBĚ. MINJAN A SYNAGOGA 1. Modlitbou předstupujeme před B~ha, Krále králů a musíme se na toto setkání připravit, jak říká prorok: „Připrav se, Izraeli, na setkání se svým B~hem.“ (Am 4:12). Předstoupit před B~ha vyžaduje přípravu a soustředěnost. Read More …