Šaarej Halacha – OBSAH

ŠAAREJ HALACHA
BRÁNY HALACHY
Rabi Ze’ev Greenwald
Překlad © Miriam Havelková 2009

Úplný obsah knihy (přeškrtnuté části nejsou na našem portálu vloženy)

Předmluva autora ………………………………………. 10

I. ČÁST ~ Obvyklý každodenní postup

Úvod k I. části
Kpt. 1 ~ Vstávání
Kpt. 2 ~ Úvodem k modlitbě
Kpt. 3 ~ Birchot ha~šachar (ranní požehnání)
Kpt. 4 ~ Příprava k modlitbě. Minjan a synagoga
Kpt. 5 ~ Micva cicit
Kpt. 6 ~ Tefilin (fylaktéria)
Kpt. 7 ~ Ranní bohoslužba ~ Šacharit
Kpt. 8 ~ Odpolední bohoslužba ~ Mincha
Kpt. 9 ~ Večerní bohoslužba ~ Ma´ariv
Shrnutí první části

II. ČÁST ~ Požehnání

Úvod k II. části
Kpt. 10 ~ Halachot k požehnáním obecně
Kpt. 11 ~ Netilat jadajim a Ha~moci
Kpt. 12 ~ Poděkování po jídle ~ Birkat ha~mazon
Kpt. 13 ~ Požehnání nad pokrmem či vůní ~ Birchot ha~nehenin
Kpt. 14 ~ Požehnání po snězení ~ Brachot acharonot
Kpt. 15 ~ Další požehnání 

III. ČÁST ~ Šabat

Úvod k III. části
Kpt. 16 ~ Příprava na šabat a zapalování svící
Kpt. 17 ~ Páteční večer
Kpt. 18 ~ Šabatový den
Kpt. 19 ~ Moca´ej šabat (sobotní večer, kdy šabat končí)
Kpt. 20 ~ Melachot (typy činností, zakázaných o šabatu)
Kpt. 21 ~ Co by se mělo přichystat před šabatem

IV. ČÁST ~ Svátky a mimořádné dny v židovském kalendáři

Úvod k IV. části
Kpt. 22 ~ Halachot jom tov
Kpt. 23 ~ Halachot roš chodeš (začátku lunárního měsíce)
Kpt. 24 ~ Roš ha~šana (Den soudu)
Kpt. 25 ~ Halachot pro veřejné postní dny
Kpt. 26 ~ Deset dní tšuvy
Kpt. 27 ~ Erev Jom kipur (den před Jom kipur)
Kpt. 28 ~ Jom kipur (Den smíření)
Kpt. 29 ~ Sukot, Šemini aceret a Simchat Tora
Kpt. 30 ~ Chanuka
Kpt. 31 ~ Měsíc adar
Kpt. 32 ~ Měsíc nisan a halachot chamecu
Kpt. 33 ~ Pesach
Kpt. 34 ~ Sefirat ha~omer (počítání omeru)
Kpt. 35 ~ Šiv´a asar b´tamuz a Tiš´a b´av (sedmnáctý tamuz a devátý av)

V. ČÁST ~ Kašrut a další vybraná témata

Úvod k V. části
Kpt. 36 ~ Kašrut
Kpt. 37 ~ Micvot vztahující se k zemi Izraelské
• Zákaz tevel
• Oddělení desátků
• Oddělení chaly
• Orla a neta reva´j
• Rok šmity
• Kilajim
• Chadaš
Kpt. 38 ~ Různá témata
• Holení
• Ša´atnez
• Mezuza
• Studium Tóry
• Brit mila
• Pidjon ha~ben
• Zákony kohanim
• Mezilidské vztahy
~ gemilut chasadim
~ cdaka
~ bikur cholim
~ šíření řečí a pomlouvání
~ půjčování peněz
~ obchodní transakce
Kpt. 39 ~ Halachot smutku
Některé akronymy, jména a názvy, uvedené v textu